Menu

Organisatie

LEIDING

Artistiek leider: Hans Leenders
Zakelijk leider: Chris Riteco

BESTUUR

Voorzitter: M.M.L. Pinckers (Marcella)
Secretaris: M.C.D.P. Weggeman (Mathieu)
Penningmeester: H.A.J. Goessen (Arno)

ARTISTIEKE ADVIESRAAD

Albert Clement
Harrie van den Elsen
Jos Leussink
Daan Manneke
Ed Spanjaard
Jos van Veldhoven

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Studium Chorale onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze in de praktijk toe.
 

GEGEVENS STUDIUM CHORALE

De naam van de instelling Stichting Studium Chorale
Fiscaal nummer NL806331021B01

Contactgegevens
Stichting Studium Chorale
Onze Lieve Vrouweplein 20
6211 HE Maastricht
tel 06-28255919

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het op verantwoorde wijze uitvoeren van koormuziek uit uiteenlopende stijlperiodes en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Onderdelen van de missie van Studium Chorale zijn:
Studium Chorale gunt mensen professioneel hoogstaande koormuziek uit alle stijlperioden.
Studium Chorale wil zowel de esthetica dienen als een geëngageerde, maatschappelijk relevante bijdrage leveren.
Studium Chorale biedt (jonge) talentvolle zangers een podium om in een professioneel ensemble hun competenties verder te ontwikkelen en onderhouden.
Studium Chorale is een co-creërende vernieuwer en voortrekker in cross-overs.

Het beloningsbeleid
Voor de zangers is er een tarief van € 80,- per repetitie en € 140,- per concert ex reiskosten en btw.
Voor de artistiek en zakelijk leider is een tarief  van € 2000,- voor een grote productie (meer dan 1 concert) en € 1000,- voor een kleine productie (1 concert).
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.
Binnen Studium Chorale is het doel Fair Pay te onderschrijven en toe te passen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten